ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο 4036/2012, καθιερώνεται η τακτική επιθεώρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων.

Η επιθεώρηση του εξοπλισμού είναι υποχρεωτική.

Είμαστε πιστοποιημένοι επιθεωρητές ψεκαστικών και συνεργαζόμαστε με τις κορυφαίες εταιρείες επιθεώρησης ψεκαστικών. Καλύπτουμε με κινητές μονάδες όλη τη Θεσσαλία. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση γίνεται στον χώρο σας μετά από ραντεβού

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας , τηλ. 2410 250 330.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥ

 • Μειώνεται το κόστος εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, έως και 30% ανά ψεκασμό, δηλαδή γίνεται απόσβεση του κόστους επιθεώρησης συνήθως από τον πρώτο ψεκασμό και στους επόμενους ψεκασμούς οικονομία από την αγορά φάρμακων.
 • Βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και σε συνδυασμό με τη σωστή χρήση του μηχανήματος (βαθμονόμηση) αποφεύγεται ο κίνδυνος ύπαρξης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα παραγόμενα προϊόντα.
 • Υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της αγοράς αγροτικών προϊόντων
 • Υπάρχει προστασία για το περιβάλλον και τους οργανισμούς.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Για τον επιτυχή Τεχνικό Έλεγχο και την Πιστοποίηση του ψεκαστικού σας Μηχανήματος δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:Το υπό επιθεώρηση Ψεκαστικό Μηχάνημα κατ' ελάχιστο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:

 • Πλαστικό κάλυμμα προστασίας (προφυλακτήρα) στο παρτικόφ της αντλίας του Ψεκαστικού.
 • Μετρητή πίεσης (μανόμετρο) γλυκερίνης διαμέτρου τουλάχιστον 6.3 εκατοστών στο Χειριστήριο και 0-16 bar (διακριτικότητα 0,2 bar).
 • Ευανάγνωστο δείκτη στάθμης της ποσότητας του νερού της δεξαμενής του Ψεκαστικού.
 • Κεντρικό Φίλτρο αναρρόφησης μεταξύ της δεξαμενής και της αντλίας του Ψεκαστικού.
 • Φίλτρα κατάθλιψης στις σωληνώσεις-γραμμές μεταξύ του χειριστηρίου και των μπεκ
 • Φίλτρο τύπου σάκου στην κεντρική οπή πλήρωσης με νερό της δεξαμενής (στο πάνω μέρος της).
 • Χειριστήριο με κεντρικό μοχλό απομόνωσης λειτουργίας ψεκασμού και ρυθμιστή πίεσης λειτουργίας.
 • Ακροφύσια - Μπεκ ίδιου τύπου συμμετρικά κατανεμημένα σε όλες τις μπάρες-βραχίονες σε καλή κατάσταση.
 • Αντισταγονικές διατάξεις επάνω στη βάση των ακροφυσίων - μπεκ.

Ο παραπάνω εξοπλισμός πρέπει να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση χωρίς σπασίματα - σκισίματα (π.χ. σκισμένα φίλτρα).