ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις περισσότερο αναγνωρίσιμες εταιρείες που εμπορεύονται είδη κατάλληλα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Τα προιόντα είναι εύχρηστα και καλοσχεδιασμένα και εξασφαλίζουν στον μέγιστο βαθμό τον εργαζόμενο.

Είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις και πιστοποιήσεις.

.

Τα Προϊόντα μας:

  • Προστασία Κεφαλής & Προσώπου
  • Προστασία Ακοής - Αναπνοής - Ματιών
  • Φόρμες Προστασίας
  • Προστασία από Πτώσεις
  • Αντανακλαστικά Υλικά
  • Υλικά Σήμανσης
  • Επαγγελματικά ενδύματα, υποδήματα, συστήματα ασφάλειας και εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
  • Προιόντα μιάς χρήσης
  • κλπ