Γενικοί Όροι Χρήσης

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται είναι σύμφωνες με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο ( νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) κλπ.

Η εταιρία προσπαθεί να εξασφαλίσει την εγκυρότητα των πληροφοριών με την επιφύλαξη τυχόν λαθών. Η εταιρία, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους. Δεν ευθύνεται για την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται ούτε για τυχόν λάθη αναγραφής (τιμής, προδιαγραφών, κλπ) στο site της.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται νομικά απέναντι των πελατών της για ζημιές που τυχόν προκύψουν από τυχόν λάθος πληροφόρηση τους ή την μη εκτέλεση της παραγγελίας τους ή από την κακή χρήση των προϊόντων (κανονικά ή τυχόν ελαττωματικά) που παρήγγειλαν. Διατηρεί επιφυλάξεις για τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων λόγω ανωτέρας βίας. Προσπαθεί πάντα να υπάρχει διαθεσιμότητα στα προϊόντα της αλλά δεν μπορεί να την εγγυηθεί γιατί αυτή εξαρτάται από τρίτους.  

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο κατάστημά μας δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα τα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας, δεν θα τα διαθέσουμε σε κάποιον τρίτο και γενικά τηρούμε με ευλάβεια τον Ν. 2472/97 και όλους τους άλλους νόμους σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίον συλλέχθηκαν.

Τα παράπονά σας

Και ποιος δεν έχει...

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι για να σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 

Στείλτε μας τις παρατηρήσεις, τις υποδείξεις και τις δικές σας απόψεις για να τις εφαρμόσουμε και να βελτιώσουμε το επίπεδο εξυπηρέτησής σας.