ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Στην Βιολογική Γεωργία προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τους εχθρούς και τις ασθένειες των καλλιεργειών με φυσικούς τρόπους.

Αποφεύγουμε την χρήση συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και χρησιμοποιούμε ουσίες που βρίσκονται ελεύθερα στη φύση. Χρησιμοποιούμε έντομα ή μύκητες οι οποίοι ανταγωνίζονται τους επιβλαβείς οργανισμούς.

Τέλος λαμβάνουμε σοβαρά υπ όψη τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις και χρησιμοποιούμε τα νέα βιολογικά Φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. 

Έτσι προστατεύεται ο καταναλωτής, ο καλλιεργητής και το περιβάλλον.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

Οργανικό λίπασμα από αποστειρωμένη κοπριά πουλερικών , λίπασμα από φύκια, βιολογικό λίπασμα με ζεόλιθο, κ.α)

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ 

Από φυσικό καολίνη, από γη διατόμων, από φυσικό πύρεθρο, από βάκιλο, με μυκόριζες, κ.α.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ 

Θειάφι σκόνη, βρέξιμο θειάφι, υγρός χαλκός, θειοασβέστιο, κ.α

ΦΥΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ Ενεργοποιητές εδάφους, μυκόριζες, κ.α

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ

Με φερομόνες, με κόλλα, μηχανικές, κ.α.